บริการด้านวีซ่า

บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขอวีซ่าให้ชาวต่างชาติในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่มีความต้องการที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาดูแลบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย หรือ ติดตามครอบครัวเข้ามา หรือ เป็นภรรยา หรือ สามีของคนไทย หรือต้องการเกษียณอายุตัวเองที่ ประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด นั้น ประกอบไปด้วยบุคลากรมืออาชีพมากมายหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น วีซ่า หนังสืออนุญาตทำงาน จดทะเบียนบริษัท  บัญชี  ภาษี  การลงทุน หรือ กฎหมาย ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด นั้นมีความตั้งใจจะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน โดยให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อย่างสุดความสามารถ  อีกทั้งบริษัทยังมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และดำเดินงานตามกฎหมาย รักษาความลับของลูกค้า ทำให้ บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นที่ยอมรับแก่บรรดาลูกค้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดมาเป็นเวลากว่า 5 ปี.

บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เราให้บริการในการขอวีซ่าประเทศไทย และหนังสืออนุญาตทำงาน ให้ชาวต่างชาติแบบครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในด้าน บัญชี ภาษี จดทะเบียนบริษัท และกฎหมายอีกด้วย บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เน้นที่การบริการด้วยใจ เป็นกันเอง และเข้าใจและแก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุด ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

ntconsult-plane

 

  บริการขอวีซ่าประเทศไทย(Thailand Visa Services)

  1. บริการขอวีซ่าทำงานหรือ กรณีต่างชาติมีความประสงค์จะเข้ามาทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (Non-Immigrant B)
  2. บริการขอวีซ่า นอนโอ หรือ กรณีต่างชาติมีความประสงค์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อดูแลบุตรซึ่งกำลังศึกษาในประเทศไทย (Non-Immigrant O)
  3. บริการขอวีซ่า นอนโอ หรือ กรณีชาวต่างชาติมีความประสงค์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อติดตามครอบครัวที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (Non-Immigrant O)
  4. บริการขอวีซ่าแต่งงานหรือกรณีที่ชาวต่างชาติมีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับคนไทย (Non-Immigrant O)
  5. บริการขอวีซ่าเกษียนอายุหรือกรณีต่างชาติมีความประสงค์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลาย อายุ 50 ปี (Non-Immigrant O)
  6. บริการขอวีซ่านักเรียนหรือกรณีต่างชาติมีความประสงค์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อศึกษา (Non-Immigrant ED)
  7. บริการขอวีซ่า 1 ปี (One-Year visa)
  8. บริการขอวีซ่า 90 วัน (Report 90 Days)