บริการด้านใบอนุญาตทำงาน

บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขอหนังสืออนุญาตทำงาน(วีซ่าทำงาน)ให้ชาวต่างชาติในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ขอใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน รวมถึง แจ้งออกจากการทำงานหรือคืนใบอนุญาต  ทั้งนี้บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด นั้น ประกอบไปด้วยบุคลากรมืออาชีพมากมายหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น วีซ่า หนังสืออนุญาตทำงาน จดทะเบียนบริษัท  บัญชี  ภาษี  การลงทุน หรือ กฎหมาย ซึ่งแต่ละคนมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด นั้นมีความตั้งใจจะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน โดยให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ อย่างสุดความสามารถ  อีกทั้งบริษัทยังมีระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และดำเดินงานตามกฎหมาย รักษาความลับของลูกค้า ทำให้ บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นที่ยอมรับแก่บรรดาลูกค้า ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดมาเป็นเวลากว่า 5 ปี.

บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เราให้บริการในการขอวีซ่าประเทศไทย และหนังสืออนุญาตทำงาน(วีซ่าทำงาน) ให้ชาวต่างชาติแบบครบวงจร รวมถึงให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในด้าน บัญชี ภาษี จดทะเบียนบริษัท และกฎหมายอีกด้วย บริษัท เอนที คอนซัลแทนท์ จำกัด เน้นที่การบริการด้วยใจ เป็นกันเอง และเข้าใจและแก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุด ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา

ntconsult-bag

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Services)

  1. ขอใบอนุญาตทำงาน(วีซ่าทำงาน)ให้ชาวต่างชาติ
  2. ต่อใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด
  3. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
  4. แจ้งออกจากการทำงานหรือคืนใบอนุญาตทำงาน