คลังเก็บป้ายกำกับ: วีซ่า

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

วีซ่า

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

จากบทความที่แล้วเพื่อนๆน่าพอเข้าใจแล้วนะครับว่า วีซ่า และ หนังสือเดินทาง คืออะไร ถ้าอธิบายง่ายๆเลยก็คือ หนังสือเดินทาง (Passport) นั้นก็คือบัตรประชาชน และ วีซ่า (Visa) ก็คือบัตรผ่านในการเข้าประเทศนั้นๆ

ในการเดินทางไปในแต่ละประเทศนั้น มักจะมีข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างกัน ในการขอเอกสารทำวีซ่า แต่ก็มีบางประเทศได้ทำข้อตกลงกับประเทศไทยไว้ ว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า หรือในบางประเทศนั้นได้ทำการตกลงกันไว้โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ระหว่างกันก็ได้ หรือ อาจมีกรณียกเว้นไว้ โดยสามารถอนุญาตให้กับคนบางสัญชาติเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าก็ได้ เช่น ประเทศไทย เราก็ยกเว้นให้แก่สัญชาติที่มีความเจริญ รวมถึงมีฐานะดี เพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ในระยะเวลาสั้นๆคือ 30 วัน ซึ่งทั้งนี้ ประเทศไหนที่ประเทศไทยให้การยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า คนไทยที่จะไปประเทศนั้น ก็ไม่ต้องขอวีซ่า เช่นเดียวกัน ซึ่งมีหลายประเทศที่รัฐบาลไทยได้ไปทำข้อตกลงไว้ ซึ่งประเทศเหล่านี้ คนไทยสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า คือ

วีซ่า

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 180 วัน คือ

 1. ปานามา (Panama)

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 90 วัน คือ

 1. เกาหลีใต้ (South Korea)
 2. จอร์เจีย (Georgia)
 3. อาร์เจนตินา (Argentina)
 4. บราซิล (Brazil)
 5. ชีลี (Chile)
 6. เปรู (Peru)
 7. เอกวาดอร์ (Ecuador)
 8. วานูอาตู (Vanuatu)

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 30 วัน คือ

 1. สิงคโปร์ (Singapore)
 2. มาเลเซีย (Malaysia)
 3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic-Laos)
 4. เวียดนาม (Vietnam)
 5. อินโดนีเซีย (Indonesia)
 6. ฟิลิปปินส์ (The Philippines)
 7. ฮ่องกง (Hong Kong)
 8. มาเก๊า (Macau)
 9. มองโกเลีย (Mongolia)
 10. มัลดิฟส์ (The Maldives)
 11. เซเชลส์ (Seychelles)
 12. รัสเซีย (Russia)
 13. แอฟริกาใต้ (South Africa)
 14. ตุรกี (Turkey)

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 15 วัน คือ

 1. ญี่ปุ่น (Japan)

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 14 วัน

 1. พม่า (Republic of the Union of Myanmar)
 2. กัมพูชา (Cambodia)
 3. บรูไน (Brunei)
 4. บาห์เรน (Bahrian)

วีซ่า คืออะไร

วีซ่า

เคยสงสัยไหมครับ ว่าเวลาเราไปเที่ยว หรือต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้าน ทำไมจะต้องทำ วีซ่า (Visa) และวีซ่า กับ หนังสือเดินทาง (Passport)นั้นต่างกันอย่างไร

 

หนังสือเดินทาง (Passport) นั้นคือหนังสือเดินทางที่จะออกให้แก่ประชาชน หรือ เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งหนังสือเดินทางที่มีหน้าปกสีแดงเลือดหมูนั้น จะออกให้แก่บุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ไปธุรกิจในต่างประเทศ หรือ ไปเรียนหนังสือที่ต่างประเทศ เป็นต้น

หนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว (Foreigner Passport)นั้น เป็นเอกสารที่ใช้แสดงตัวตนของชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่เหมือนบัตรประชาชนของต่างชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้ามาทำงานในไทย ตามที่ประเทศต้นทางได้ทำข้อตกลงกับประเทศไทยไว้ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารในการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการตรวจสอบ และที่สำคัญเป็นเอกสารสำหรับใช้ทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้างที่เมืองไทย และ ต้องขอใบอนุญาติทำงาน (วีซ่าทำงาน) และจะต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วันอีกด้วย

 

วีซ่า (Visa) นั้นหมายถึง หลักฐานในการอนุญาตในการเข้าประเทศที่เป็นรอยตราประทับหรือที่เป็นแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง(Passport) ในการขอวีซ่านั้นทั่วโลกจะใช้หลักการเดียวกัน คือ การเดินทางระหว่างประเทศนั้น จะต้องมีการขอ วีซ่า ของประเทศนั้นๆเสียก่อน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อยกเว้นสำหรับบางประเทศซึ่งได้ทำความตกลงกัน โดยยกเว้นไม่ต้องขอ วีซ่า ก็ได้ เช่น การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ของคนไทยที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

วีซ่า + หนังสือเดินทาง

 

หนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

 1. หนังสือเดินทางธรรมดา (สีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป มีอายุไม่เกิน 5 ปี
 2. หนังสือเดินทางราชการ (สีน้ำเงินเข้ม) ออกให้สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่องานในราชการเท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางส่วนตัวได้ มีอายุไม่เกิน 5 ปี
 3. หนังสือเดินทางทูต (สีแดงสด)
 4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (สีเขียว)

วีซ่า (Visa) สำหรับในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 6 ประเภทคือ

 1. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
 2. ประเภทนักท่องเที่ยว
 3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว
 4. ประเภททูต
 5. ประเภทราชการ
 6. ประเภทอัธยาศัยไมตรี

เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่า วีซ่า (Visa) คืออะไร หนังสือเดินทาง(Passport)คืออะไร และทั้ง2มีความแตกต่างอย่างไร ในบทหน้าผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าประเทศใดบ้างได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอ วีซ่า