วีซ่าทำงาน (Work Visa)

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงวีซ่าทำงานกันบ้างนะครับ วีซ่าทำงาน หรือ Work Visa หรือ Non-B Visa หรือวีซ่าทำงาน 1 ปี ซึ่งการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับ ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit นะครับ ซึงผมได้เขียนไปแล้วลองไปหาอ่านดูนะครับ

ในการยื่นขอวีซ่าทำงาน 1 ปี หรือ Non-B Visa นั้นเราจะทำการยื่นขอหลังจากที่เราได้ใบอนุญาตทำงานแล้ว หลังจากนั้นชาวต่างชาติจะต้องทำการยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือที่เรียกกันว่า วีซ่า 1 ปี หรือ One year Visa ซึ้งสามารถยื่นขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง

ในการขอต่ออายุวีซ่า 1 ปีนั้น ในครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยก่อนเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อทำการพิจารณาว่าจะทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เมื่อพิจารณาแล้วเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้อยู่ได้ 1 ปี แต่ถ้าหากผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะอนุญาตให้อยู่ต่ออีก 30 วัน จนกว่าจะมีผลการพิจารณาว่าอนุมัติหรือไม่

สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตให้อยู่ได้ 1 ปี และชาวต่างชาตินั้นๆได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลา 90 วัน ชาวต่างชาตินั้น จะต้องยื่นแบบรายงานตัว ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ ในกรณีที่ชาวต่างชาตินั้นๆต้องการที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรไทย ชาวต่างชาตินั้นๆจะต้องทำ Re –Entry ด้วย ไม่เช่นนั้นแล้ว วีซ่าของชาวต่างชาตินั้นๆจะกลับไปเป็นวีซ่า ท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือ วีซ่าคนเดินผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) แทน