ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

จากบทความที่แล้วเพื่อนๆน่าพอเข้าใจแล้วนะครับว่า วีซ่า และ หนังสือเดินทาง คืออะไร ถ้าอธิบายง่ายๆเลยก็คือ หนังสือเดินทาง (Passport) นั้นก็คือบัตรประชาชน และ วีซ่า (Visa) ก็คือบัตรผ่านในการเข้าประเทศนั้นๆ

ในการเดินทางไปในแต่ละประเทศนั้น มักจะมีข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างกัน ในการขอเอกสารทำวีซ่า แต่ก็มีบางประเทศได้ทำข้อตกลงกับประเทศไทยไว้ ว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า หรือในบางประเทศนั้นได้ทำการตกลงกันไว้โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ระหว่างกันก็ได้ หรือ อาจมีกรณียกเว้นไว้ โดยสามารถอนุญาตให้กับคนบางสัญชาติเท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าก็ได้ เช่น ประเทศไทย เราก็ยกเว้นให้แก่สัญชาติที่มีความเจริญ รวมถึงมีฐานะดี เพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ในระยะเวลาสั้นๆคือ 30 วัน ซึ่งทั้งนี้ ประเทศไหนที่ประเทศไทยให้การยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า คนไทยที่จะไปประเทศนั้น ก็ไม่ต้องขอวีซ่า เช่นเดียวกัน ซึ่งมีหลายประเทศที่รัฐบาลไทยได้ไปทำข้อตกลงไว้ ซึ่งประเทศเหล่านี้ คนไทยสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า คือ

วีซ่า

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 180 วัน คือ

 1. ปานามา (Panama)

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 90 วัน คือ

 1. เกาหลีใต้ (South Korea)
 2. จอร์เจีย (Georgia)
 3. อาร์เจนตินา (Argentina)
 4. บราซิล (Brazil)
 5. ชีลี (Chile)
 6. เปรู (Peru)
 7. เอกวาดอร์ (Ecuador)
 8. วานูอาตู (Vanuatu)

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 30 วัน คือ

 1. สิงคโปร์ (Singapore)
 2. มาเลเซีย (Malaysia)
 3. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic-Laos)
 4. เวียดนาม (Vietnam)
 5. อินโดนีเซีย (Indonesia)
 6. ฟิลิปปินส์ (The Philippines)
 7. ฮ่องกง (Hong Kong)
 8. มาเก๊า (Macau)
 9. มองโกเลีย (Mongolia)
 10. มัลดิฟส์ (The Maldives)
 11. เซเชลส์ (Seychelles)
 12. รัสเซีย (Russia)
 13. แอฟริกาใต้ (South Africa)
 14. ตุรกี (Turkey)

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 15 วัน คือ

 1. ญี่ปุ่น (Japan)

ไม่ต้องทำวีซ่าหากไปไม่เกิน 14 วัน

 1. พม่า (Republic of the Union of Myanmar)
 2. กัมพูชา (Cambodia)
 3. บรูไน (Brunei)
 4. บาห์เรน (Bahrian)